Energia wiatru i energia

Projekty wiatrowe i energetyczne obejmują wiele specjalnych zadań transportowych związanych z budową i utrzymaniem obiektów.

Źródła energii mają dziś różnorodny charakter. W segmencie odnawialnym energia wiatrowa była wykorzystywana już od czasów starożytnych do udostępniania energii ze środowiska do celów technicznych. W przeszłości wiatraki były używane do zasilania maszyn i urządzeń. Dzisiaj produkcja energii elektrycznej za pomocą turbin wiatrowych jest szeroko rozpowszechnioną technologią.

Turbiny wiatrowe składają się z segmentów wież, generatorów, wież hybrydowych i łopat wirników. Podczas budowy instalacji rozróżnia się turbiny wiatrowe typu onshore na lądzie i turbiny wiatrowe typu offshore na pełnym morzu. Specjalne transporty obsługują dostawy do odpowiednich miejsc pracy.

Skrzydła turbiny wiatrowej i elementy urządzenia

Z wysuwanymi naczepami niskopodwoziowymi, różnorodnymi wariantami naczep z obniżonym pokładem, a także modułami o dużej wytrzymałości i naczepami platformowymi Faymonville stworzono warunki do konkurencyjnej i wydajnej pracy przy ciągłych zmianach w przemyśle wiatrowym.

Zarówno segmenty wieży, transformatory, generatory, jak i wieże hybrydowe są transportowane za pomocą naczep niskopodwoziowych. Bardzo długie ładunki, takie jak skrzydła turbiny wiatrowej, można doskonale transportować za pomocą naczep platformowych. Najwyższą sztywność zginania gwarantuje stały lub odsadzony wysięgnik TeleMAX Faymonville. Hydrauliczne osie wahadłowe zapewniają największy możliwy kąt skrętu i maksymalny skok. Takie naczepy platformowe są idealnie przygotowane do trudnych warunków terenowych i profili trasy.

Wysokość zoptymalizowana do farmy wiatrowej

Naczepy niskopodwoziowe o maksymalnej elastyczności i zwrotności są kluczem do transportu wysokich towarów. Typy produktów VarioMAX, VarioMAX Plus i MegaMAX są szczególnie odpowiednie do specjalnych transportów i zyskują przewagę dzięki zoptymalizowanym pod względem długości powierzchniom ładunkowym i wysuwanemu wysięgnikowi. Maksymalną elastyczność zapewniają wszechstronne opcje o obniżonym pokładzie. Należą do nich hydraulicznie poszerzane naczepy typu Kasselbrücke i płaskie dźwigary zewnętrzne, które mają możliwość teleskopowania pojedynczo lub podwójnie.

Dzięki elastycznym pojazdom modułowym można sprostać każdemu wymaganiu transportowemu. Serie CombiMAX i ModulMAX charakteryzują się czterema podstawowymi funkcjami wysięgnika. Należą do nich: sztywny wysięgnik, podnoszony i opuszczany wysięgnik, hydraulicznie kompensowany wysięgnik i chowany wysięgnik. Tymczasem modułowy system CombiMAX umożliwia rozszerzenie pojazdu dzięki przedłużanej belce „Add-on-Beam”, do pojazdu modułowego z możliwością teleskopowania.

Również w wyposażeniu stacji elektroenergetycznej i systemów energetycznych specjalne transporty pojazdami modułowymi są częścią codziennego życia. Kompaktowe i bardzo ciężkie ładunki tworzą generatory i transformatory. Niezbędne generatory przetwarzają energię kinetyczną na energię elektryczną. Transformatory przekształcają napięcie wejściowe prądu przemiennego, które jest przyłożone do jednej z cewek, w napięcie wyjściowe prądu przemiennego, które można podłączyć do drugiej cewki.