CombiMAX

W przypadku CombiMAX w grę wchodzi jedyna w swym rodzaju i dalekosiężna koncepcja naczepy niskopodłogowej, która w swej idei oparta jest na wielorakich możliwości kombinacji zestandaryzowanych zespołów konstrukcyjnych.
Prośba o informacje

Innowacy jny system naczep niskopodlogowych CombiMAX

W przypadku CombiMAX w grę wchodzi jedyna w swym rodzaju i dalekosiężna koncepcja naczepy niskopodłogowej, która w swej idei oparta jest na wielorakich możliwości kombinacji zestandaryzowanych zespołów konstrukcyjnych.

Modułowość i elastyczność ma przy tym dotyczyć przyczep i naczep niskopodłogowych o średnich i ciężkich ładownościach użytkowych w zakresie od pięćdziesięciu do dwustu pięćdziesięciu ton.

Opis

Zalozenia techniczne i nowosci

CombiMAX można zaadaptować do indywidualnych potrzeb wynikających z warunków transportu. Celem realizacji tej koncepcji opracowano nowe technologie i skonstruowano nowe komponenty.

Podwozia są wykonane w wersji osi także wyposażone we wszystkie odpowiednie podłączenia.

Nowością jest również kombinacja trzech systemów połączeń trakcyjnych:

  • Uniwersalna głowica łącząca ze połączeniem trzpień-łącznik
  • Adapter hakowy
  • Montowany teleskopowy dźwigar środkowy ("Add-On Beam")

Kombinacja tych trzech systemów umożliwia elastyczność, szybkość i efektywność w sytuacji różnorodnych wymagań transportowych ze strony Klientów. Dzięki uniwersalnej głowicy łączącej można bezproblemowo wykonać bezpośrednie połączenie komponentów o zróżnicowanych szerokościach i wysokościach (ogumienie).

W ten sposób otwierają się niezliczone możliwości i każdy indywidualny komponent modułu konstrukcyjnego CombiMAX może być stosowany częściej, a więc jego amortyzacja nastąpi szybciej. Wszelkie inwestycje w park samochodowy są zatem wyraźnie niższe.

Maksymalne obciążenie osi ze względów technicznych poszczególnych podwozi opiera się na założeniu, że pojazd porusza się z minimalną prędkością 30 km/h. Prowadzi to do wyraźnego zoptymalizowania masy własnej w porównaniu do znanych linii modułów osiowych.

Pomimo optymalizacji masy, dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałych stali drobnoziarnistych i nowej konstrukcji ramy osiągnięto potężny dopuszczalny moment zginający mogący być wywierany na wszystkie warianty podwozi.

W procesie projektowania szczególnie duże znaczenie przywiązano do łatwości obsługi w całej koncepcji.

Prowadzona w sposób intuicyjny obsługa zwiększa znacznie bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

Definiuji e konfiguruj!

CombiMAX z Faymonville wyróżnia się swą wielostronnością zastosowania i nadaje się do każdego wariantu transpoertu. "Zdefiniuj swoje zadanie transportowe – skonfiguruj swój wariant pojazdu!"

Nowy typoszereg CombiMAX skupia w sobie wszystkie zalety systemu modułowego z łatwością obsługi konwencjonalnego pojazdu, jak typy MultiMAX, MegaMAX lub VarioMAX oraz dzięki swym własnościom kombinacyjnym oferuje Klientowi ekonomiczne i elastyczne rozwiązanie pasujące do różnych wymagań.

Dzięki podstawowej zasadzie wariantywności CombiMAX można tworzyć przemyślane kombinacje, przez co CombiMAX zapukał do drzwi rynku, gdzie liczą się nieograniczone możliwości. W kwestii zaopatrzenia w części zamienne panuje standaryzacja umożliwiająca szybką i efektywną dostawę.

Zawieszenie i kierowanie

  • Osie wahliwe (z ogumieniem 4-krotnym lub 8-krotnym)

Wyposazenie i osprzet

Naczepy CombiMX można w ich wersjach wykonania doposażyć dodatkowym osprzętem. Do możliwości wyposażenia tej naczepy można zaliczyć:

  • Możliwość wydłużenia (1-krotne do 2-krotne teleskopowanie): Add-On Beam
  • Mostki niskopodwoziowe
  • Urządzenia zaczepowe z różnymi dyszlami
  • Wyposażenie do transportu długich materiałów
  • Platforma pośrednia
  • Adapter wiezy

Prośba o informacje Pojazdy nowe i używane