Wojsko

Rozwiązania transportowe dla sektora obronności.

Jeżeli chodzi o przetargi na sprzęt obronny dla narodowych sił zbrojnych, władze państwowe polegają na jakości pojazdów Faymonville.

Niezależnie od kraju, sprzęt wojskowy wymaga specjalnych materiałów transportowych. Nawet w krajach o słabo rozwiniętej infrastrukturze transportowej, należy w każdym przypadku zapewnić możliwość relokacji sprzętu.

Wymogi, przed którymi staje nasz sprzęt, są za każdym razem wysoce charakterystyczne i wymagają specjalnych przygotowań. Faymonville jest w stanie spełnić te wymagania dzięki swojej niezrównanej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie technologii.

W sektorze wojskowości te pojazdy niskopodwoziowe są wykorzystywane do transportu czołgów, kontenerów zaopatrzeniowych, sprzętu wojskowego itp. w celu realizacji napraw albo zadań logistycznych.