W przypadku sprzęgu typu łabędzia decydująca jest z jednej strony konstrukcja, a z drugiej wymagane obciążenie siodła oraz promień skrętu. To wszystko definiowane jest w zgodzie z używanym ciągnikiem siodłowym i codziennymi projektami, do...

Nasze pojazdy wyróżniają się jakością technicznązrównoważonymi metodami produkcji.