Windenergie en de energiesector

Windenergieprojecten omvatten een groot aantal van verschillende tansportmogelijkheden.

Als een hernieuwbare energiebron, wordt windenergie al sinds oudsher gebruikt om energie voor technisch gebruik te winnen.

In het verleden werden windmolens gebruikt om machines en apparatuur aan te drijven. Tegenwoordig is de productie van elektrische energie door windturbines verreweg de belangrijkste toepassing.

Windturbines bestaan uit torens, transformatoren/generatoren, hybride torens en rotorbladen of windturbinebladen.

Veel van deze faciliteiten zijn gebouwd op het vasteland, hoewel ze nu vaak worden gebouwd als offshoreconstructies. Gespecialiseerd transport zorgt ervoor dat verschillende locaties adequaat beleverd worden.


Succesverhalen