Leśnictwo i przemysł drzewny

Przemysłowe wykorzystanie drewna wymaga zastosowania dopracowanych rozwiązań transportowych.

Warunki leśne są niezwykle wymagające. Transport drewna krótkiego i długiego oraz różnych maszyn leśnych odbywa się na trudnym terenie. Do użytku w obszarach leśnych Faymonville oferuje pojazdy od naczep niskopodwoziowych, przez naczepy z obniżonym pokładem aż po kombinacje naczep z osią podążającą - dopracowane rozwiązania transportowe, pomyślane do tych właśnie zastosowań.

Do drewna okrągłego, łupanego i rozdrobnionego

Po wycince surowiec wymaga dostarczenia z lasu do zakładu przetwórczego celem dalszej obróbki. Faymonville buduje zarówno pojazdy do transportu drewna długiego, do załadunku pni o długości 22 metrów, jak i pojazdy do transportu drewna krótkiego do transportu jednostek o długości od dwóch do sześciu metrów, składowanych w sągi. A ponadto pojazdy specjalne do kombinowanego transportu drewna długiego, krótkiego i rozdrobnionego.

Naczepa siodłowa platformowa TimberMAX to optymalizowana naczepa o 2-3 osiach, która służy do transportu drewna krótkiego oraz długiego. Możliwość załadunku obu rodzajów drewna okrągłego stanowi o niezależności pojazdów od ładunku i możliwości elastycznego i ekonomicznego ich zastosowania.

Naczepa z osią podążającą typu FlexMAX, poddana optymalizacji pod względem masy, nadaje się do transportu drewna długiego. W zespole pojazdów, służącym do transportu drewna długiego, ładunek pełni decydującą funkcję stabilizacyjną. Przenosi on promień skrętu z ciągnika na naczepę samosterowną. Ciągnik siodłowy wyposażony jest w sterowany wózek zwrotny. Jeżeli samochód ciężarowy wyposażony jest dodatkowo w dźwig, możliwe jest przygotowanie kompaktowej naczepy FlexMAX do jazdy w stanie pustym w najkrótszym czasie.

Transport maszyn leśnych na naczepach z obniżonym pokładem

Dalsza opcję do prac leśnych stanowią zabudowy dźwigowe na samochody ciężarowe i przyczepy specjalne do transportu drewna krótkiego. Montaż zabudów odbywa się z poszanowaniem postanowień wytycznych producentów samochodów ciężarowych na ramie ciągnika siodłowego. Przyczepy z dyszlem charakteryzują się szczególnie lekką konstrukcją. Kompletny zestaw pojazdów skonstruowany jest do zastosowania w wymagających warunkach obszarów leśnych, pozwala jednak na maksymalny załadunek masą użytkową. Naczepy platformowe służą do transportu drewna rozdrobnionego i okrągłego.

Do wycinki drzew specjaliści stosują nowoczesne i wytrzymałe urządzenia. Idealnym rozwiązaniem do transportu tych maszyn leśnych jest naczepa z obniżonym pokładem od Faymonville typu MegaMAX, o wyjątkowej konstrukcji. Niska zabudowa i zwrotność zapewniają pracę, wydajną i efektywną pod względem czasu i kosztów. Transport takich urządzeń jak Harvester, Skidder i Forwarder na miejsce użytkowania odbywa się bardzo szybko i bezpiecznie. Obniżony pokład z demontowalną łabędzią szyją i rożnymi wariantami zabudowy z obniżonym pokładem, w wersji dwu- lub trzyosiowej, nadaje się do tych celów doskonale.


Historie sukcesu