Falco, Faremax i Co.

Proces planowania projektów transportowych często wygląda tak samo. Najpierw określany jest ładunek, a następnie dobierany jest odpowiedni pojazd.

Takie podejście stwarza wiele pytań: w jaki sposób moja przyczepa powinna zostać połączona w celu przetransportowania ładunku? Oraz gdzie konkretnie należy go umiejscowić w pojeździe?

Początkowo odpowiedzi częściej można znaleźć nie na placu, lecz przed komputerem. To właśnie tu własne oprogramowanie firmy Faymonville umożliwia symulację różnych scenariuszy przed realizacją.

Cel: teoretyczna weryfikacja tego, co jest możliwe w praktyce!

Falco” (Faymonville Analytical Loading Capacity Organizer – analityczny organizator ładowności Faymonville) to nazwa programu przeznaczonego dla oddziału pojazdów modułowych.

Z łatwością pomaga nawet w skomplikowanych przypadkach.

Klient wprowadza parametry ładunku do systemu, który oblicza dostępne możliwości. Podstawą informatyczną programu Falco jest zasada „zdefiniuj i połącz”.

Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika

Oprogramowanie Faremax (Faymonville Repartition of Mass by Axles – podział masy na osie Faymonville) może być stosowany w przypadku tradycyjnych naczep, gdy należy określić rozkład obciążenia i obliczenia dźwigni. To prosty, przejrzysty i szybki proces, który jest zawsze oparty na konkretnych informacjach o pojeździe klienta.

Program przeznaczony do obsługi samojezdnych transporterów firmy Cometto nazywa się Cosmo (Cometto software for modular trailers – oprogramowanie do naczep modułowych
Cometto).

Wszystkie te narzędzia stanowią połączenie technologii, matematyki, fizyki oraz informatyki.

Zostały one opracowane przez firmę Faymonville w taki sposób, aby były intuicyjne i przyjazne dla użytkownika.Wyniki można wydrukować oraz zabrać na plac lub miejsce pracy, aby kierowcy mieli przed sobą wszystkie istotne informacje, jakie są potrzebne do konfiguracji i połączenia pojazdów oraz zabezpieczenia ładunku

Share onWhatsAppLinkedIn