MAXProtect+ : Maksymalna & trwała ochrona

W celu trwałej ochrony powierzchni naczep, firma Faymonville postawiła na MAXProtect+.

Czynniki atmosferyczne i wpływ otoczenia oraz korozja z odpryskami powłoki są największymi wrogami każdej konstrukcji stalowej. W celu trwałej ochrony powierzchni naczep, firma Faymonville postawiła na MAXProtect+, czyli kompleksowy i w szczegółach dopracowany system obróbki powierzchniowej.

MAXProtect+ jest jak dotąd najlepszą koncepcją dostępną obecnie w branży. Zajmuje ona w dziedzinie ochrony powierzchni wiodącą pozycję.

Wszystkie etapy i procesy technologii MAXProtect+ od lakierowania, metalizowania włącznie ze śrutowaniem i piaskowaniem zostały zaprojektowane, sprawdzone i wdrożone do realizacji w ramach firmowego know-how.

Ta zoptymalizowana obróbka powierzchniowa podwyższa dodatkowo jakość i żywotność naszych wyrobów.

Struktura uszlachetniania powierzchni

  1. Maszynowe oczyszczanie strumieniowe: Oczyszczanie strumieniowe metalowymi kulkami - śrutowanie.
  2. Ręczne oczyszczanie strumieniowe: Ręczne czyszczenie i uszlachetnianie powierzchni materiału kulkami mineralnymi (korund)
  3. Cynkowanie natryskowe: Nanoszenie warstwy cynkowo-aluminiowej jako ochronę przed korozją i przywieraniem. Częściowe metalizowanie powierzchni szczególnie narażonych na korozję.
  4. Zabezpieczenie spoin: Zapobiega rozprzestrzenianiu się rdzy w szczelinach.
  5. Gruntowanie: 2-składnikowa cynkowa żywica epoksydowa o zawartości 85% cynku z dodatkowym inhibitorem korozji.
  6. Lakier kryjący: Powłoka końcowa z 2-składnikowego „direct to metal".
  7. Powlekanie i uszczelnianie: Zapobiega korozji w narożnikach wewnętrznych w profilach zamkniętych.
  8. Opcjonalnie: Kompleksowa konserwacja chroniąca przez działaniem wody morskiej

Zapraszamy do rozmów!

Long-lasting corrosion protection MAProtect+
Long-lasting corrosion protection MAProtect+
Share onLinkedIn