Power Pack Unit

Oferta jednostek power pack gwarantują maksymalną elastyczność pojazdów samobieżnych. Jednostki napędowe spełniają wszelkie wymogi ustawowych norm spalin. Oferują one najwyższą wydajność nawet w warunkach arktycznych lub pustynnych.