Naczepa z osią podążającą

Kombinacje naczep z osią podążającą wybiera się do transportu materiału samonośnego o znacznej długości, takiego jak wsporniki betonowe, elementy mostów i wsporniki stalowe. Nastawny system kierowania podwoziem autonomicznie podążą za ciągnikiem.