Naczepy semi - FlexMAXNaczepy samosterowne z 2 do 5 osiami

Naczepa samosterowna FLEXMAX

FlexMAX jest samosterowną naczepą o 2-5 osi przeznaczoną do transportu samonośnego materiału o dużej długości. Zaprojektowano ją z regulowanym systemem kierowania niezależnie nadążnym względem ciągnika.

Video: naczepa semi flexmaxNaczepa samosterowna, naczepa samosterowna Faymonville FLEXMAX do transportu specjalnego i ponadnormatywnego.

Naczepa samosterująca FlexMAX zawdzięcza swą nazwę dużej elastyczności przy adaptacji pod względem długości. Dzięki podwójnej kłonicy obrotowej na ciągniku lub w połączeniu z 2- lub 3-osiowym wózkiem lub dowolną naczepą niskopodwoziową semi, zwrotny FlexMAX może transportować ekstremalnie trudne ładunki o znacznym ciężarze.

Naczepa FlexMAX, w zależności od rodzaju przewożonego ładunku dostępna jest w dwóch różnych wersjach wykonania:

Naczepy samosterowne do transportu długich elementów

Posadowiona na 2-6 osiach i wyposażona w resorowanie pneumatyczne, ta naczepa samosterowna w tym wykonaniu przystosowana jest do transportu następujących ładunków:

  • Materiał samonośny o znacznej długości
  • Prefabrykaty betonowe, dźwigary betonowe
  • Elementy mostów stalowych, dźwigary stalowe

Naczepa samosterowna zoptymalizowana pod względem ciężaru do transportu dłużycy drzewnej

Posadowiona na 2 lub 3 osiach i wyposażona w resorowanie piórowe, ta naczepa samosterowna w tym lekkim wykonaniu przystosowana jest do transportu dłużycy drzewnej.

Opcjonalnie, FlexMAX można doposażyć w podwójną kłonicę. Jeżeli ciągnik wyposażony jest dodatkowo w dźwig, wtedy kompleksową naczepę FlexMAX można szybko przystawać do holowania siodłowego.


Share