Naczepy semi - TimberMAXNaczepy do transportu dłużycy i drewna pociętego.

Naczepy TIMBERMAX

TimberMAX została zoptymalizowana pod kątem transportu drewna krótkiego i dłużycy i jest naczepą 2-3 osiową.

Podczas załadunku lub manewrów obrotowe podwozie zapewnia optymalne bezpieczeństwo pozycji przy zachowaniu wysokiej zwrotności.

Video: naczepa semi timbermaxNaczepa Faymonville TIMBERMAX do transportu drewna

W stanie złożonym kompaktowa naczepa TimberMAX ma zarówno wysoką manewrowalność jak i przystosowanie do terenu.

Naczepa TimberMAX stanowi zatem optymalną odpowiedź na wyzwania ekonomiczne i techniczne z którymi mają do czynienia transportowcy działający w leśnictwie.

Zawieszenie i kierowanie

TimberMAX wyposażona jest w resorowanie pneumatyczne i umożliwia bezpośrednią kontrolę kierowania, gdyż obie osie zamontowane są na wspólnym podwoziu.

Wyposażenie i osprzęt

TimberMAX można zaadaptować do indywidualnych potrzeb wynikających z warunków transportu. Oto kilka możliwości wyposażenia:

  • Możliwość wydłużenia 1-2 x (teleskopowanie)
  • Podwójna kłonica ładunkowa EXTE E144 lub E9
  • Dźwig załadunku drewna zmontowany na TimberMAX
  • 3-5 stosów drewna

Zakresy stosowania

Naczepa Faymonville TimberMAX przystosowana jest do transportu drewna okrągłego lub ciętego, a w szczególności:

  • Drewno krótkie: 3 do 5 stosów (drewno 2 m - 6 m)
  • Dłużyca: drewno do 21 m